Hrvatska zajednica tehnicke kulture - HZTK
informatička škola i ovlašteni testni centar za ECDL

 

  naslovnica > ECDL - što je to
       

ECDL - pregled

 
Nositelj ECDL certifikata uživa imidž digitalno pismenog čovjeka 21 stoljeća.
Digitalna
(informatička)
nepismenost
uzrok je
gubicima
milijuna
Eura!

 

ECDL - što je to?

European Computer Driving Licence (ECDL) odnosno Europska računalna diploma je međunarodno priznata računalna kvalifikacija i predstavlja standard za provjeru i dokazivanje osposobljenosti za rad na osobnom računalu.

Povijest

Koncept računalne diplome razvijen je u Finskoj 1994. godine. Europsko udruženje profesionalnih informatičkih društava (CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies) prihvatilo je i dalje razvijalo ovaj koncept.

CEPIS je neprofitna organizacija koju sačinjava više od 150 000 eksperata iz 36 svjetskih informatičkih društava, a djeluje s ciljem promoviranja visokih informatičkih standarda u svim područjima ljudskog djelovanja.

CEPIS je 1995. proveo istraživanje o mogućnosti primjene računalne diplome kao europskog standarda. Pozitivni rezultat istraživanja bili su dovoljan razlog za osnivanje ECDL Fondacije koja je svjetski koordinator za ECDL, a je smještena u Dublinu u Irskoj. Fondacija izdaje licenčna prava za provođenje koncepta ECDL nacionalnim informatičkim društvima koja na području Europe moraju biti članice CEPISa. Program ECDL se provodi u ovlaštenim testnim centrima.

ECDL u svijetu
Nakon velikog europskog uspjeha, 1999. ECDL je proširen i u svijetu pod nazivom ICDL (International Computer Driving Licence). ECDL i ICDL temelje se na istovjetnom nastavnom programu.

ECDL program se provodi u 135 zemalja svijeta i preveden je na 32 svjetska jezika uključujući i hrvatski. U svijetu djeluje više od 15.000 testnih centara (u Velikoj Britaniji više od 4000, u Italiji 2800, Irskoj 1100, u Francuskoj 400, Austriji 200, u Mađarskoj 150, u Sloveniji 18 …).

Koncept ECDLa podržavaju: Europska komisija, UNESCO, Svjetska banka, vlade Australije, Austrije, Belgije, Egipta, Estonije, Irske, Nizozemske, Norveške, Njemačke, Mađarske, Švedske, Italije, Jordana, Poljske, ….
Do sada je više od 4 milijuna ljudi savladalo ECDL program i zasluženo dobilo Europsku računalnu diplomu.

ECDL u Hrvatskoj
Budući da Hrvatska još uvijek nema određeni standard za informatičku pismenost te je očit nerazmjer između potrebe za korištenjem računala i nedostatne osposobljenosti (informatičke nepismenosti) korisnika, Hrvatski informatički zbor (HIZ), krovna udruga hrvatskih informatičara je pokrenuo i koordinira uvođenje i primjenu svjetski prihvaćenog sustava provjere informatičkog znanja.

HIZ je 30. svibnja, 2003. godine dobio ovlaštenje od strane ECDL Fondacije za provedbu ECDL programa u RH. U Hrvatskoj je do danas osnovano 16 testnih centara.

Vlada Republike Hrvatske uvrstila je ECDL u „Operativni plan provedbe programa e-Hrvatska 2007. za 2004. godinu“ koji je donesen u lipnju 2004.

Operativnim planom određuje se:
   E-državna uprava
    "izrada plana za informacijsko obrazovanje službenika i namještenika u državnoj upravi – ECDL"

   E-obrazovanje
     "Program obrazovanja nastavnog osoblja osnovnih i srednjih škola za primjenu informacijske i       komunikacijske tehnologije u nastavi (ECDL)"

Hrvatska zajednica tehničke kulture postala je 2004. godine ovlašteni testni centar za ECDL.

Kome je namijenjen ECDL?
Svakome tko već rabi ili će rabiti kompjuter na poslu i u svakodnevnom životu! Ukratko ECDL je namijenjen svima bez obzira na spol, dob, nacionalnost, obrazovanje uključujući i osobe s posebnim potrebama (slijepe, gluhe, osobe s invaliditetom i sl.)

Verifikacija digitalne pismenosti putem ECDLa posebno se preporučuje:
  • Zaposlenicima svih profesija, na svim razinama hijerarhijske ljestvice
  • Nezaposlenima koji žele upotpuniti svoje znanje i olakšati traženje posla
  • Učenicima i studentima koji započinju graditi svoju profesionalnu karijeru

Zašto ECDL?
Nositelj Europske računalne diplome - ECDL, uživa imidž digitalno pismenog čovjeka 21 stoljeća. Bez obzira na kojem radnom mjestu radio ili će raditi ECDL donosi korisniku kompjutera najrasprostranjeniju internacionalno priznatu računalnu kvalifikaciju.

Polaznicima informatičkih tečaja osigurava međunarodno ujednačen nastavni program čija učinkovitost se mjeri standardiziranim testovima. Europskom informatičkom diplomom učenici i studenti dokazuju svoje temeljno informatičko obrazovanje.

Nezaposlenima olakšava zapošljavanje, zaposlenima pruža mogućnost lakšeg napredovanja. ECDL je kvalitetna osnova za daljnje usavršavanje informatičkih znanja i vještina.

Tvrtka koja izdvaja znatna sredstva za unapređenje digitalne pismenosti svojih zaposlenika želi biti sigurna u isplativost investicije. ECDL pruža garanciju ujednačene razine znanja i vještina korištenja računala postojećih i budućih zaposlenika, jer omogućava objektivnu procjenu informatičke pismenosti zaposlenika i posloprimaca.

Verifikacija znanja sustavom ECDL ispita značajno smanjuje skrivene troškove informatičke tehnologije jer povećava učinkovitost zaposlenika i utječe na njihovu bolju poslovnu interakciju. Rasap radnog vremena uzrokovan nedostatnom digitalnom naobrazbom svodi na minimum.

ECDL podiže razinu znanja o informatičkoj tehnologiji, predstavlja putovnicu za današnje informatičko društvo znanja i omogućava otvaranje novih radnih mjesta.

 
           
   
 
Hrvatska zajednica tehničke kulture - 10000 Zagreb - Dalmatinska 12 - 01 48 48 633 - 01 48 48 758    

ECDL
podružnice:
 

Karlovac

Osijek

RIOC

Split

Varaždin