Hrvatska zajednica tehnicke kulture - HZTK
informatička škola i ovlašteni testni centar za ECDL

 

  naslovnica > ECDL moduli
       

ECDL - pregled

 

Izaberite diplomu

e-Citizen

ECDL start
4 položena ispita

ECDL puni
7 položenih ispita

 

ECDL moduli, nastavni plan, predispiti

Europsku računalnu diplomu (ECDL) sačinjava set od sedam modula (ispitnih cjelina) koji obuhvaćaju najčešće korištene programe u svakodnevnom radu na računalu. Slijedi kratki prikaz svih modula. Pročitajte nastavni plana za svaki modul i provjerite svoje znanje rješavanjem predispita.

Ukoliko ustanovite da razina Vašeg znanja nije zadovoljavajuća, prijavite se na seminar u našu informatičku školu StartUp.

ECDL Modul 1
Osnove informacijske tehnologije

Nastavni program za Modul 1 je osnova za teoretski test

Od kandidata se zahtjeva poznavanje osnovnih pojmova Informacijske tehnologije kao što su: sastavni dijelovi osobnih računala, hardver i softvera, te razumijevanje nekih pojmova: pohrana i čuvanje podataka. Traži se razumijevanje korištenja informatičkih mreža u računalstvu te značaj upotrebe računalnih aplikacija u svakodnevnom životu. Potrebno je imati osnovna znanja o problemima koje mogu imati korisnici, sa zdravstvenog i sigurnosnog aspekta, te ona koji se odnose na okoliš, a povezani su sa korištenjem računala. Kandidat mora biti informiran o zaštiti podataka od neovlaštenog korištenja, te o postojanju zakonske regulative na tom području.

ECDL Modul 2
Korištenje računala i upravljanje datotekama

Nastavni program za Modul 2 je osnova za praktičan test

Korištenje računala i upravljanje datotekama, traži od kandidata znanje i kompetenciju u korištenju osnovnih funkcija osobnog računala i njegovog operativnog sustava, prilagođavanje osnovnih postavki na računalu, poznavanje help funkcije, te kako prekinuti rad aplikacije ako dođe do zastoja u radu računala. Treba znati djelovati unutar radne površine (desktop) te raditi s ikonama i prozorima, upravljati i organizirati datoteke i direktorije, te kopirati, premještati i brisati, komprimirati i dekomprimirati datoteke i direktorije. Treba biti upoznat što je kompjuterski virus, te koristiti antivirusni softver, te znati koristiti jednostavne alate za uređivanje teksta i ispisa koji su dostupni unutar operativnog sustava.

ECDL Modul 3
Obrada teksta

Nastavni program za Modul 3 je osnova za praktičan test

Modul 3 Obrada teksta, traži od kandidata sposobnost korištenja aplikacija za obradu teksta na osobnom računalu. Mora poznavati kreiranje, formatiranje i pripremu manjih dokumenta (dopisa) za distribuciju, te umnožavati i pomicati tekst unutar dokumenta i između dokumenata. Mora dokazati poznavanje kreiranje tablica, slika i crteža unutar dokumenta i alata za cirkularna pisma.

ECDL Modul 4
Tablični kalkulator

Nastavni program za Modul 4 je osnova za praktičan test

Modul 4 Tablični kalkulatori, traži od kandidata razumijevanje osnova tabličnih kalkulatora i sposobnost korištenja aplikacija za tablične kalkulacije na računalu. Treba izraditi zadatke povezane sa kreiranjem, formatiranjem, izmjenom i korištenjem radnih listova i radnih knjiga ograničenog opsega, te njihovom distribucijom, te primijeniti standardne matematičke i logičke formule korištenjem osnovnih formula i funkcija. Kandidat treba demonstrirati kompetentnost u kreiranju i oblikovanju dijagrama i grafikona.

ECDL Modul 5
Baze podataka

Nastavni program za Modul 5 je osnova za praktičan test

Modul 5 Baze podataka, traži od kandidata razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i dokaz sposobnosti korištenja baza podataka na računalu. Treba znati kreirati i obavljati promjene nad tablicama, upitima, obrascima i izvještajima, te pripremiti izlazne podatke spremne za distribuciju. Kandidat treba poznavati povezivanje tablica, te dobivati i upravljati informacijama iz baze podataka koristeći upite, funkcije za sortiranje raspoložive u aplikaciji.

ECDL Modul 6
Prezentacije

Nastavni program za Modul 6 je osnova za praktičan test

Modul 6 Prezentacije, Od kandidata se traži sposobnost korištenja prezentacijskih alata na računalu, odnosno osnovnih operacija kao što su kreiranje, formatiranje, izmjena i priprema prezentacije koristeći različite postavke dijapozitiva za prikaz i distribuciju. Treba znati umnožavati i premještati tekst, slike, crteže i grafikone unutar prezentacije i između različitih prezentacija, kao i pokazati sposobnost korištenja osnovnih operacija sa slikama, grafikonima i nacrtanim objektima, te različite prezentacijske efekte.

ECDL Modul 7
Informacije i komunikacija

Nastavni program za Modul 7 je osnova za praktičan test

Modul 7 Informacije i komunikacija, je podijeljen u dva dijela. Prvi dio, Informacije, traži od kandidata razumijevanje nekih od pojmova i izraza vezanih uz korištenje Interneta, te razumijevanje sigurnosnih aspekata. Potrebno je izvršiti osnovna pretraživanja Interneta koristeći preglednik i dostupne alate za pretraživanje, te zabilježiti rezultate pretraživanja (Web mjesta), i ispisati Internet stranice i izvještaje pretraživanja. Kandidat se treba znati kretati unutar Web obrasca, te ga znati popuniti.

U drugom dijelu, Komunikacije, traži se razumijevanje nekih pojmova elektroničke pošte (e-mail), sa razumijevanjem sigurnosnih aspekata njenog korištenja. Treba dokazati sposobnost korištenja softvera za elektroničku poštu za slanje i primanje poruka i dodavanja datoteka porukama, i organizirati i upravljati mapama (direktorijima) sa porukama unutar softvera za elektroničku poštu.

vrh stranice

 
           
   
 
Hrvatska zajednica tehničke kulture - 10000 Zagreb - Dalmatinska 12 - 01 48 48 633 - 01 48 48 758    

ECDL
podružnice:
 

Karlovac

Osijek

RIOC

Split

Varaždin